Com Hems analoga sändningar upphör

När:
2020-09-08 heldag
2020-09-08T00:00:00+02:00
2020-09-09T00:00:00+02:00

Se mer på www.comhem.se/tv/digitalisering

Tidigare annonserat datum 26 maj, p g a Coronaviruset flyttar Com Hem datumet till 8 september 2020.