Policy för hantering av störningar

Störningspolicy   <– Klicka för att läsa policyn (pdf-fil)