Utbyte av ventilationsaggregat – 2019

Hela projektet innefattar rensning av kanaler och OVK (obligatorisk ventilationskontroll) i lägenheterna, och utbyte av ventilationsaggregaten i fastigheterna. När det gäller tillträde till lägenheterna informeras det som vanligt med anslag i entréer och meddelanden i brevinkasten. HSB Värmland är totalentreprenör för hela projektet.

Här kan du ta del av entreprenörens preliminära tidsplan (öppnas i nytt fönster).

Några kommentarer till tidsplanen:
Fält märkta med PV och nummer avser utbyten av ventilationsaggregaten, numret avser porten där aggregatet finns. Hus A har två aggregat, övriga ett vardera.
Kanalrensning och inspektion i alla lägenheter, och eventuella åtgärder – i maj/juni.
För hus C sker utbytet av aggregatet och OVK i lägenheterna i juni, före sommaren. Se tidsplanen för de övriga husen.

Information om projektet hittas t ex i:
Årsredovisning 2018 (sidan 11, i den 1:a ”punkten”)
Edsbackabladet nr 4-2018 (Ordförande har ordet, 2:a stycket)
Edsbackabladet nr 1-2019 (Ordförande har ordet, 6:e stycket)