Praktisk information

Nedan informeras om olika praktiska punkter, som är bra att känna till, förenklar och bidrar till allas trevnad.

Barnvagnar
Det finns inga separata utrymmen för barnvagnar. Cykelförråden kan vara en lämplig plats. Ur brandskyddssynpunkt är det inte tillåtet att ställa barnvagnar i trapphusen.

Cyklar
Cykelförråd finns bredvid varje port. Du öppnar med din egen lägenhetsnyckel. Tänk på att inte försvåra framkomligheten genom att ställa din cykel alldeles innanför dörren. Se också till att dina cyklar eller barnvagnar som du förvarar där är märkta med namn. Med jämna mellanrum behöver förråden röjas ur på grund av att de som flyttat från området lämnat kvar sina ägodelar. Röjning sker i samband med städdagar och aviseras i mycket god tid innan.

Entréer
Med tanke på de svårigheter som kan uppstå för ambulanspersonal med flera, samt om utrymning måste ske vid en eventuell brand är det inte tillåtet att ha barnvagnar, cyklar, möbler, påsar med tidningar med mera uppställda utanför lägenhetsdörrarna. För mer information, se MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) hemsida, eller mer specifikt för trapphus.
 
Grillning på terrasser och uteplatser
Grillning med kol är inte tillåtet på terrasser och uteplatser, röken tränger in hos grannarna. Använd i stället gasol- eller elgrill.


Vitvaror
Med vitvaror menas diskmaskin, tvättmaskin/torktumlare, spis, kyl/frys med mera. Inköp och installation av dessa bekostar och ombesörjer du själv. Gasspis får ej installeras. För alla vatten- och elanslutna vitvaror gäller att installationen måste vara fackmannamässigt utförd. Tänk på att vitvaror oftast är fast egendom och följer lägenheten, om du inte avtalar annat vid en eventuell försäljning.

Vatten
I anslutning till där vattnet kommer in i lägenheten finns två kranar på rören, så kallade ballofixer (med blå eller svarta små vred). Ytterligare en ballofix finns för det cirkulerande varmvattnet. Med dessa stänger du av allt vatten till lägenheten. Att fastigheterna är utrustade med cirkulerande varmvatten innebär att du snabbt får tapp varmvatten och att handdukstorken hålls varm. För att stänga av varmvattnet måste du därför stänga av två av dessa tre kranar. Din lägenhet kan vara utrustad med ytterligare ballofixer som installerats av tidigare ägare eller som går in till
uthyrningsdel och/eller gästtoalett.

För att ballofixerna ej skall kärva fast är det bra om du, ett par gånger per år, "motionerar" dem det vill säga stänger och öppnar dessa 3-4 gånger.

Avlopp
Vid stopp i avlopp, försök först själv med en "sugpropp" för avlopp eller skruva isär och rengör själv vattenlåset. Om det inte fungerar eller om du inte klarar av det felanmäl ärendet, se Felanmälan

Elmätare
Skulle du vara i behov av att byta en huvudsäkring för en eller flera så kallade "faser" till din lägenhet är elmätare och tillhörande huvusäkringar placerade lite olika berodende på vilken trappuppgång du bor i (se nedan). För huvudsäkringar gäller 16 A proppar (grå). På säkringsskåpet i din lägenhet, alldeles under huvudströmbrytaren, ser du vilket nr du har på din mätare, till exempel "B5".

Skåp/rum där elmätare och säkringar är placerade öppnas med portnyckeln.
Din elmätare och huvudsäkring för lägenheten är placerade enligt nedan;

Port nr 2 - 4 / Hus C 
i elmätarskåp på plan 0, en trappa ner från entréplanet.

Port nr 6 - 18 / Hus A och B
i elmätarskåp i korridor med egen ytterdörr intill entréporten.

Port nr 22 - 24 / Hus F
i elmätarrum på entréplanet (plan 1).  

Port nr 26 - 30 / Hus E och F
i elmätarskåp på entréplanet (plan 1).

Port nr 32 / Hus E
i elmätarskåp på garageplanet (plan 0). Nås enbart med hiss.

Port nr 34 / Hus D
i elmätarskåp på plan 0, en trappa ner från entréplanet.

Port nr 36 / Hus D
i elmätarskåp på plan -1, en trappa ner från entréplanet.