Kvartersgård, gäst-/övernattningsrum, bastu

Hans Englund, bokning / nycklar
Tel.: 08-35 78 49
E-post: bokning@brfedsbacka.se