Styrelsewebb

Denna sida är avsedd för styrelsemedlemmar och andra funktionärer i föreningen. Här samlas de länkar som föreningens funktionärer behöver ha smidig tillgång till.

E-post (föreningsmejl)
Dokumenthantering (Dropbox)
Värmesystem (Erab)
Ekonomiadministration (HSB-portalen)

pdf_24 Faktureringsinstruktioner (pdf-fil)

 

Länkar till program, som kan komma att behövas i ditt arbete med föreningen:

pdf_24 Acrobat Reader (Gratisprogram för att kunna läsa PDF dokument.)

CutePDF (Gratisprogam för att kunna skriva ut dokument i PDF format.)