Valberedning

Ola Bergström, sammankallande
Tel.: 070-759 10 01
E-post: valberedning@brfedsbacka.se

Lisbeth Larsered
Tel.: 070-325 80 06

Magnus Rasmusson
Tel.: 070-527 71 10

Karin Jeppson
Tel.: 070-541 94 49