Valberedning

Lisbeth Larsered, sammankallande
Tel.: 070-325 80 06
E-post: valberedning@brfedsbacka.se

Karin Jeppson
Tel.: 070-541 94 49

Rolf Borggren
Tel.: 073-023 28 58

Ewa Backans
Tel.: 070-378 66 23