Valberedning

Björn Nylén, sammankallande
Tel.: 073-045 68 69
E-post: valberedning@brfedsbacka.se

Lisbeth Larsered
Tel.: 070-325 80 06

Ola Bergström
Tel.: 070-759 10 01