Stadgar

Ansvarsfördelningen mellan dig och bostadsrättsföreningen finns reglerad i bostadsrättsföreningens stadgar. Förenklat gäller att du ansvarar för din lägenhet medan bostadsrättsföreningen ansvarar för fastigheten (fasad, tvättstuga, trapphus, gård, skötsel och underhåll).

 Stadgar för Brf Edsbacka

Utöver föreningens stadgar måste föreningen och dess medlemmar följa:

  • Bostadsrättslagen
  • Hyreslagen
  • Bokföringslagen
  • Årsredovisningslagen
  • Lag om ekonomiska föreningar
  • med flera lagar och förordningar, som kan komma att vara tillämpliga

Önskas ytterligare information om lagarna hänvisar vi till Svensk författningssamling SFS.