Rensning / Rengöring

Alla terrasser som inte har direkt markkontakt har i framkant en vattenkanal för uppsamling av regn och smältvatten. Denna kanal har vid dess avlopp en liten sil. Skulle silen vid rensning gå sönder eller rent av saknas – felanmäl detta! Det är viktigt att såväl kanaler som sil hålls rena så att vatten inte börjar samlas på er egen eller grannens terrass. Tänk också på att rengöra under eventuell trall så att inte smuts som ligger där under kommer ner och sätter igen sil och avlopp.


Silen finns i höger- eller vänsterkant av din terrass!

Vidare är det inte heller tillåtet att spola terrasserna med slang eller högtryck. Det kan orsaka vattenläckage samt även andra olägenheter för grannen under då det är öppet mellan terrassgolv och terrasslåda.