Allmänt

Som bostadrättsinnehavare har man stora möjligheter att sätta sin egen prägel på sin lägenhet. Det finns dock en hel del att tänka på och ta hänsyn till. Vissa åtgärder/förändringar kan behöva styrelsens skriftliga tillstånd och byggnadslov från kommunen. Här tar vi upp några allmänna punkter, vad som gäller för inglasning, markiser, badrum/våtrum och ventilation med mera återfinns i egna avsnitt.

Nedsänkt tak vid terrass/uteplats
Det är absolut förbjudet att göra hål i nedsänkt taktrumma, installera taklampor och liknande i det nedsänkta innertaket vid utgången till terrass/uteplats. Detta för att det innanför ligger en gummiduk, som är ett skydd emot det vatten som behöver rinna ut mellan glasdörr och terrass från lägenheten ovanför dig. Detta är en säkerhetsåtgärd (se skiss nedan).

Arbete i lägenheten
Eget arbete eller genom entreprenör vid ombyggnad/renovering/underhåll kan innebära störningar för dina grannar. Föreningen tillämpar följande tider för arbete som innebär störning för de boende;

Vardagar kl. 07.00 till 20.00.
Lördagar kl. 09.00 till 18.00
Sön- och helgdagar – inget störande arbete alls.

Ett trevligt och uppskattat sätt att visa hänsyn är att i god tid inför en ombyggnad/renovering informera i trapphuset så att grannarna är informerade inför störande arbeten.

Väggar vid skjutdörrar
Tänk på att det ej är tillrådligt att spika eller stifta i vägg som innesluter skjutdörr.