Huvudsäkringar och elmätare

Skulle du vara i behov av att byta en huvudsäkring för en eller flera så kallade ”faser” till din lägenhet är elmätare och tillhörande huvusäkringar placerade lite olika berodende på vilken trappuppgång du bor i (se nedan). För huvudsäkringar gäller 16 A proppar (grå). På säkringsskåpet i din lägenhet, alldeles under huvudströmbrytaren, ser du vilket nr du har på din mätare, till exempel ”B5”.

Skåp/rum där elmätare och säkringar är placerade öppnas med portnyckeln.
Din elmätare och huvudsäkring för lägenheten är placerade enligt nedan;

Port nr 2 – 4 / Hus C
i elmätarskåp på plan 0, en trappa ner från entréplanet.

Port nr 6 – 18 / Hus A och B
i elmätarskåp i korridor med egen ytterdörr intill entréporten.

Port nr 22 – 24 / Hus F
i elmätarrum på entréplanet (plan 1).

Port nr 26 – 30 / Hus E och F
i elmätarskåp på entréplanet (plan 1).

Port nr 32 / Hus E
i elmätarskåp på garageplanet (plan 0). Nås enbart med hiss.

Port nr 34 / Hus D
i elmätarskåp på plan 0, en trappa ner från entréplanet.

Port nr 36 / Hus D
i elmätarskåp på plan -1, en trappa ner från entréplanet.