Vattenlarm

Upptäck läckan innan den skapar stor skada
Vattenlarm har införskaffats av föreningen (våren 2020), ett till varje lägenhet och varje uthyrningsdel. Detta efter några vattenskador de senaste åren, på grund av läckande avloppsrör.

Placering
Larmet är avsett att varna för läckage på avloppet, eller läckande vattenrör, vid diskbänken i kök respektive kokvrår, även i uthyrningsdelen där sådan finns. Larmet ska placeras direkt på golvet, inte på botten av inredningen under diskbänken.

Funktion
Larmet utlöses när vatten når de tre stavarna på undersidan av vattenlarmet. Skulle olyckan vara framme lyfter du bara upp larmet så tystnar det (har inte längre någon kontakt med vattnet).

Aktivering, test och underhåll
Vattenlarmet, Housegard WA201S, drivs med ett 9 volts batteri. Det följer med leveransen men är inte anslutet. Skruva av larmets överdel, ta bort batteriets skyddsplast och anslut batteriet. Testa larmet genom att låta stavarna på larmets undersida komma i kontakt med vatten under 4-7 sekunder.

Byt batteriet regelbundet. Vid behov av batteribyte avger larmet en kort ljudsignal. Testa också larmet någon gång per år, se information här ovanför.

För frågor om vattenlarmet, kontakta föreningens fastighetsansvarige.