Måndagsöppet

Styrelsen håller ”Måndagsöppet” i styrelserummet (intill tvättstuga 2 i gaveln på E-huset).

Välkommen med dina frågor och diverse andra ärenden, handlingar/avtal, nycklar och taggar/brickor, m m.

Öppet helgfria måndagar, kl 18.00 – 19.00.
Hösten 2019 – från 19 augusti till 16 december.