Måndagsöppet

Styrelsen håller ”Måndagsöppet” i styrelserummet (intill tvättstuga 2 i gaveln på E-huset).

Välkommen med dina frågor och diverse andra ärenden, handlingar/avtal, nycklar och taggar/brickor, m m.

Öppet helgfria måndagar, kl 18.00 – 19.00.
Våren 2020 – från 13 januari till 15 juni.