Måndagsöppet

Styrelsen håller ”Måndagsöppet” i styrelserummet (intill tvättstuga 2 i gaveln på E-huset).

Välkommen med dina frågor och diverse andra ärenden, handlingar/avtal, nycklar och taggar/brickor, m m. *

Öppet helgfria måndagar, kl 18.00 – 19.00.
Våren 2024 – från 8 januari t.o.m. 10 juni, öppnar igen 19 augusti efter sommaruppehållet.

*  För ärenden direkt med HSB – förvaltningskontoret och felanmälan.
Generellt om felanmälan.