Måndagsöppet

Styrelsen håller ”Måndagsöppet” i styrelserummet (intill tvättstuga 2 i gaveln på E-huset).

Välkommen med dina frågor och diverse andra ärenden, handlingar/avtal, nycklar och taggar/brickor, m m.

”Måndagsöppet” har sommarstängt och öppnar igen 7 september 2020 (om coronarestriktionerna tillåter det). För angelägna ärenden, kontakta någon i styrelsen.