Länkar

Här presenteras länkar som kan vara av intresse för dig som boende i föreningen.

HSB Stockholm
HSB Brf Edsbacka i Sollentuna är medlem i HSB Stockholm, vilket innebär att du som bostadsrättsinnehavare är med i HSB. Därigenom har vi, som medlemmar, möjlighet att utnyttja förmåner och rabatter.
För mer information om vilka erbjudanden/förmåner som finns, se HSB Stockholm.

Tele2
Föreningen har avtal med Tele2 om ett basutbud, som distribueras till samtliga boende. Önskar du, som boende, ytterligare kanaler så finns hela Tele2s utbud att tillgå. Du tecknar eget avtal direkt med Tele2. För mer info, se Tele2.

Sollentuna Kommun
På Sollentuna kommuns webbplats finns matnyttig information från kommunen gällande alla dess verksamheter, se Sollentuna Kommun. Kommunen har också ett stort bildarkiv, mycket finns tillgängligt på Internet, se Sollentunabilder.

SEOM (Sollentuna Energi & Miljö)
SEOM är ett helägt kommunalt bolag som sköter om el-leveranser, fjärrvärme, renhållning, vatten, avlopp samt Gata Park för Sollentuna Kommun. En vanlig fråga som brukar komma till föreningen tas upp nedan. Mer detaljerad information om SEOMs verksamhet finns på deras webbplats, se SEOM.

  • Renhållning/Sophämtning och de direktiv vi, som boende, skall följa administreras av SEOM.

Byggbeslag Lås & Säkerhet
Föreningen kan rekommendera Byggbeslag om ni skulle vara i behov av låssmed.

OBS! För extra nycklar till föreningens allmänna utrymmen och lägenhet som har cylinder, som ingår i föreningens ”spärrade” nyckelsystem – se under Portkoder, Nycklar, Nyckelbrickor & Garageöppnare.

Förskolan Stiftelsen Edsbacka daghem
Inom föreningens område finns ett daghem som drivs i stiftelseform. Verksamheten har bedrivits här sedan husen byggdes 1986. För mer info, se Förskola.