Kvartersgården

Det finns möjlighet att hyra Kvartersgården, vilken tar max 50-personer. Av ordningsskäl kan styrelsen tyvärr inte tillåta uthyrning till ungdomars klassfester, disco etc. Vid ett par tillfällen har festerna urartat på grund av okontrollerad tillströmning av ungdomar från olika håll.

Hyra och tider

Boende
Måndag – Torsdag 12.00 – 18.00 250 kr
Måndag – Torsdag 18.00 – 23.00 350 kr
Fredag 12.00 – 01.30 600 kr
Lördag 12.00 – 01.30 600 kr
Söndag 12.00 – 24.00 600 kr
Barnkalas, endast söndagar 12.00 – 18.00 250 kr
Extern uthyrning 1500 kr

För bokning och ytterligare information, vänd dig till Bokningsansvarig, se Kontaktinfo (Kvartersgård & gästrum).
Vänligen kontakta bokningsansvarig minst en vecka före önskat datum.
Se bokade tider i kalendern längre ned på sidan (nya bokningar införs snarast möjligt).

Ordningsföreskrifter för föreningens kvartersgård

 1. Den som hyr Kvartersgården är ansvarig för den, för dess inventarier, att någon störande verksamhet inte bedrivs och städningen.
 2. Åverkan och förkomna inventarier ersätts av lokalhyraren genom kontant betalning. Sönderslaget porslin eller glas får ej ersättas av annat.
 3. Musik får spelas till (fönster och dörrar skall då hållas stängda):
  söndag – torsdag kl. 23.00
  fredag – lördag kl. 01.00
 4. Rökning är inte tillåten i Kvartersgården.
 5. Den som hyr Kvartersgården ansvarar för städning efter nyttjande. (Fredagar och lördagar gäller: Städtid fram till 12.00 nästföljande dag.)

I städning ingår:

 • Diskning, torkning och undanplockning av glas, porslin och bestick
 • Rengöring av spis enligt föreskrift, som finns uppsatt på fläktkåpan
 • Rengöring av toaletter
 • Tömning och bortskaffande av sopor
 • Sopning och våttorkning av samtliga golv
 • Om dekorationer satts upp med tejp skall tejpen ovillkorligen tas bort, den fastnar annars och ger fula märken på väggar och annat
 • I de fall man använt marschaller eller annat utanför gården skall dessa plockas bort
 • Återställande av möbler till deras ursprungliga placering
 • Borden slås ihop och ställs på högkant på förvaringsvagnen med bordsskivorna mot varandra, för att undvika att skivorna repas. Vagnen med bord skall stå kvar i det stora rummet och placeras vid skjutdörrarna mot köket
 • Stolarna staplas på varandra och ställs med sitsarna mot väggen och ryggarna utåt under trappan. Denna placering gör att det blir lättare att använda den lilla stolsvagnen, som då enkelt kan skjutas in under ”stolstapeln” och rulla ut eller in den till den plats där man vill placera stolarna.
 • Alla persienner skall vara uppdragna
 • Samtliga fönster och dörrar skall vara låsta och all belysning släckt när lokalen lämnas
 1. Kontroll av lokalen och städningen, skall ske av bokningsansvarig tillsammans med lokalhyrare.
 2. Fyrverkerier får inte användas inom bostadsområdet. Om man önskar använda sådana är det endast tillåtet att skjuta upp dem från kullen vid lusthuset.

Vi hoppas att alla som hyr Kvartersgården får stor nytta och glädje av den!