Mäklarinformation

Sidan senast uppdaterad 2024-04-05

Bästa Fastighetsmäklare,
Välkommen till HSB Brf Edsbacka i Sollentunas webbplats och föreningens informationssida för dig som är mäklare. Här presenterar vi information som är intressant och underlättar för dig i ditt arbete.

Allmänt och inför försäljning
Under ”Om föreningen”, sidan Presentation och på de övriga sidorna finner du information om föreningen, dess förvaltning och ekonomi. Under ”Boendeinfo”, sidan Att bo i bostadsrätt och på de övriga sidorna finns mycket information för spekulanter att ta del av. Framförallt vill föreningen peka på informationen gällande ”Reparation och underhåll” (under ”Boendeinfo”), där bland annat föreningens våtrumspolicy finns och vad som gäller för inglasningar, med mera.

Inför försäljningen av bostadsrätterna 1985-1986 togs en presentationsbroschyr fram Edsbacka Bofakta (7.7 MB). Här finns bland annat 15 av de vanligast förekommande planritningarna, av de 40-tal olika varianter som totalt finns.

SNABBFAKTA
Namn: HSB Brf Edsbacka i Sollentuna.
Organisationsnummer: 716417-5809.
Föreningens adress: Platåvägen 20, 191 36 Sollentuna.
Fastighetsbeteckning: Ekstubben 16.
Byggår: 1985 – 1986.
Marken: Föreningen äger marken.
Antal lägenheter: 188 stycken.
Förråd: Till varje lägenhet ingår ett förråd, i trapphuset eller inne i lägenheten. Det finns dessutom hyrförråd (kö via HSB).
Garage: 180 garageplatser finns inomhus samt 24 parkeringsplatser utomhus. Laddstationer för elbilar finns på 40 platser inomhus.
Tvättstugor: 4 stycken. Tvättpass bokas på bokningspanelerna vid tvättstugorna eller via internet.
I avgiften ingår: Värme, vatten och kabel-tv, bredband obligatoriskt, 150 kr/månad och särredovisas på månadsavin.
Ventilation: FTX-aggregat (mekanisk till- och frånluftssystem med värmeåtervinning).
Uppvärmning: Fjärrvärme.
Hissar: Finns i alla trapphus.
Solceller på taken: Har en total effekt om ca 253 kW.
Överlåtelseavgift: Betalas av säljaren.
Pantsättningsavgift: Betalas av pantsättaren.
Bostadsrättstillägg: Ingår via föreningens försäkring hos Folksam.
Föreningen är en äkta bostadsrättsförening.
Föreningen tillåter inte juridisk person.
Föreningen tillåter delat ägande, minsta ägarandel 10 procent.

Allmänt
Föreningen har en kvartersgård med samlingslokal, kök samt bastu och gästrum, separat finns pingisrum och hobbylokal. Cykelrum finns i anslutning till varje entré. Soprum finns i garageplan eller i anslutning till entréerna samt ett större grovsoprum, Gröna Huset. Dessutom finns lekplatser, ett lusthus och en boulebana.

Avgiften
Avgiftens storlek, från kommande årsskifte, beslutas av styrelsen i november och kommuniceras till medlemmarna i Edsbackabladet, föreningens informationstidning, i början av december. Årsredovisningen innehåller även information om framtida avgifter och hyror. Anpassning av avgiften kan också förekomma vid andra tidpunkter under året och då meddelas medlemmarna detta via Edsbackabladet eller på annat sätt. Någon annan information beträffande avgiftens storlek än den som framgår av Edsbackabladet, av årsredovisningarna eller som kommunicerats till medlemmarna på annat sätt lämnas inte ut.

Länkar: Stadgar, Årsredovisningar och Edsbackabladet.

TV och bredband
Kabel-TV via Tele2, ett basutbud av kanaler ingår i månadsavgiften. Önskas fler kanaler eller kanalpaket beställer man det själv hos Tele2.
Bredband 250/250, också via Tele2, obligatorisk avgift 150 kr/månad särredovisas på månadsavin, trådlös router ingår. Önskas högre hastighet beställer man det själv hos Tele2, då med tilläggsdebitering från Tele2.

IMD för el
Föreningen tillämpar Individuell Mätning och Debitering (IMD) för el som debiteras på månadsavin, med tre månaders förskjutning.

Garage- och parkeringsplatser
Garageplats: 180 st: 600 kr/månad, tillägg med 100 kr/månad för användning av laddstation. Kostnad för förbrukad el tillkommer.
Parkeringsplats utomhus: 24 st: 225 kr/månad.

Köerna till garage- och parkeringsplatser hanteras av HSB.
Köande utan tidigare erhållen plats prioriteras.
Se information om laddstationer och regler för tilldelning av platser.

Planerade investeringar och större underhållsåtgärder
Föreningens planer för investeringar och större underhållsåtgärder kommuniceras regelbundet till medlemmarna i Edsbackabladet och i föreningens årsredovisningar. Denna information är även tillgänglig för andra intressenter via föreningens webbplats. Någon annan information än den som via dessa kanaler kommunicerats till medlemmarna lämnas inte ut.

Mäklarbild: Önskas en mäklarbild beställs sådan från HSB Stockholm (den innehåller mer information än vad de boende ser inloggade till sina ”Mina sidor”).

Överlåtelser: Hanteras via HSBs tjänst för överlåtelser.

Vid kontraktskrivande
För lägenheter med inglasning!
För de lägenheter som har inglasning gäller att den nya (tillträdande) innehavaren skriver ”Inglasningsavtal” med föreningen. Vänligen tillse att detta avtal skrivs under i samband med att kontrakt skrivs och skicka in det till föreningen tillsammans med övriga handlingar.
Avtal återfinns under Inglasning.

Vid överlåtelsen
Port- / lägenhetsnycklar – överlämningskvittens
Föreningen har ett ”spärrat” låssystem. Det ersatte vid installationen de ursprungliga låsen i dörrar till alla allmänna utrymmen, inklusive portarna. I samband med installationen fick varje lägenhetsinnehavare kvittera ut fem (5) st portnycklar. De nycklarna var också unika för varje lägenhet vilket möjliggjorde beställning och utbyte av cylinder till den egna lägenheten, för användning av samma nycklar som till porten. Detta gäller också för lägenhetens förråd om det finns i trapphuset.

Om cylindrar ännu inte bytts ut och gamla nycklar används så har föreningen inte någon uppföljning på dessa nycklar (ingår inte i föreningens nyckelregister). Detta gäller också om det finns ”polislås”.

Föreningen tillhandahåller säljaren en överlämningskvittens, i tre exemplar, där både köparen och säljaren signerar och tar var sitt ex, det tredje lämnas till föreningen för uppdatering av nyckelregistret. Har ytterligare nycklar beställts finns också de med på kvittensen. Tagg/nyckelbricka (blå) för tvättstugebokning, m m, lämnas också över mellan säljaren och köparen.

Övriga nycklar som kvitterats ut från föreningen, av säljande part (hyrförråd och garage, m m), återlämnas till föreningen, liksom portbrickor (vita, gula, orange)!

Övrig information – ”bra att känna till”
Vid renovering i kök är kolfilterfläktar med återcirkulation tillåtna. Fläktar får inte anslutas till ventilationssystemet då balansen i ventilationen påverkas negativt. Man ska också se till att det fortfarande finns frånluft, motsvarande den som fanns i den ordinarie fläkten.

En del lägenheter har byggts om så antal rum som anges i register stämmer inte alltid.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen