Bredband

Sidan uppdaterad 2021-04-29

Com Hem byter namn till Tele2 (april 2021)


Innehåll
Inledning
Gruppavtalet
Bredband via antennuttaget
Inflyttning
Utflyttning
Mitt Tele2
Utrustning – internetuppkoppling och router, m m


Inledning
Föreningen har ett gruppavtal för bredband, tecknat med Tele2. Fiber finns indraget i alla lägenheter och abonnemangskostnaden betalas tillsammans med månadsavgiften för lägenheten, den särredovisas på avgiftsavin. Hastigheten är 250/250 och en trådlös router ingår.

Fiber drogs in i alla lägenheter 2014 och ett första gruppavtal tecknades då med Tele2. Kabel‑tv‑nätet hade tidigare uppgraderats till ”tre hål i väggen” och hade man då eget abonnemang för bredband via antennuttaget kunde man fortsätta att använda det men säga upp det egna bredbandsabonnemanget för att i stället använda sig av gruppavtalet.

Gruppavtalet
Aktuellt gruppavtal – Bredband 250 – gäller från 2021-03-01 (tidigare hastighet 100/10).

För att få den högre hastigheten behöver man själv kontakta Tele2.
Är man nöjd med det man har behöver man inte göra något alls.
Har man bredband via antennuttaget, läs Bredband via antennuttaget före en beställning.

Gruppavtalet ger tillgång till ett antal tjänster som ingår i avgiften till föreningen, och rabatter hos Tele2 för egna tillval, men en beställning behövs i båda fallen. Com Hem (nu Tele2) skriver:

”Efter beställning får du abonnemang, service och support precis som enskilt betalande kunder och därför tecknas individuella avtal mellan dig och Com Hem.”

Beställning via t ex ett telefonsamtal räknas som ett sådant individuellt avtal.

Information i samband med uppgraderingen av gruppavtalet 2021-03-01.
Bredband 250/250 Mbit/sek – informationsblad utdelat i brevinkasten
Informationsbrev från Com Hem (nu Tele2) – Gruppavtal Bredband 250

Vad som erbjuds i gruppavtal på olika Tele2-adresser, för diverse hastigheter, kan läsas på www.tele2.se/gruppavtal. För att se vad som ingår i gruppavtalet för Brf Edsbacka, välj ”Visa bredbandserbjudanden”, ange adress och gå vidare, välj ”Via nätverksuttaget (FiberLAN)”, och Bredband 250. Gruppavtalet baseras på FiberLAN även för den som varit fortsatt ansluten via antennuttaget (FiberKoax).

Abonnemangen är individuella och beställning får göras efter inflyttning, för att lägga till något från gruppavtalet eller för att t ex höja hastigheten om gruppavtalet uppgraderats.

Från Com Hems webbplats mars 2021 (nu Tele2)

Bredband via antennuttaget
Gruppavtalet avser bredband via fiber (FiberLAN). Har man behållit bredband via antennuttaget rekommenderas också byte till bredband via fiber om någon förändring önskas, t ex högre hastighet i uppgraderat gruppavtal. Ring i så fall Kundservice för gruppavtal för att undvika problem vid en beställning på Tele2’s webbplats. Tips – fråga om eventuellt avbrott i bredbandet och om återlämning av router, m m. Ett byte till bredband via fiber ska inte kosta något så länge man håller sig till hastigheten och tjänster som ingår utan tillval i aktuellt gruppavtal. Om kundservice ifrågasätter en flyttning till bredband via fiber, nämn infrastrukturbyte, det har underlättat tidigare.

Är man nöjd som det är med bredband via antennuttaget kan man behålla det (tills vidare i alla fall).

Inflyttning
Kontakta Tele2 för att beställa bredband, och andra önskade tjänster. Bredbandet kan eventuellt fortfarande vara aktivt och en router kan finnas lämnad i lägenheten, men med en beställning får man en ny router om en kvarlämnad inte räcker till för den hastighet det nu aktuella gruppavtalet avser. Man får också tillgång till Mina sidor, som visar vilka tjänster man beställt, och fakturor för egna tillval, m m.

I några lägenheter har man behållit bredband via antennuttaget, efter det att fiber drogs in. Vid inflyttning rekommenderas att bredband via fiber väljs (antagligen ett givet val), men eventuellt bra att känna till att antennuttaget kan ha använts av den tidigare lägenhetsinnehavaren.

Utflyttning
Vid utflyttning kontaktar man Tele2 och säger upp sina tjänster, eller flyttar med dem om man flyttar till en annan Tele2-adress med gruppavtal. Om utrustning (router) varit lånad så kan Tele2 begära att få den tillbaka, men man får en retursedel skickad till sig (har de informerat om). Är en befintlig router gammal verkar Tele2 inte bry sig om att få den tillbaka.

Vid kontakten med Tele2 blir man informerad om eventuell retur av router, m m.

Mitt Tele2
På Mina sidor finns information om de abonnemang man har, utrustning, tillval, fakturor och meddelanden, m m. Om Personlig service på Mitt Tele2.

 

Beställningar på Tele2’s webbplats underlättas om man loggat in till Mitt Tele2, det kan också vara en förutsättning.

Utrustning – internetuppkoppling och router, m m
Internetuppkoppling
Fiber finns indraget i lägenheterna sedan 2014, innan dess hade kabel-tv-nätet uppgraderats till ”tre hål i väggen” och kunde därmed också leverera bredband. Hade man redan eget abonnemang för bredband via kabel-tv-nätet kunde man ta del av det nya gruppavtalet (i samband med indragningen av fibern) men behålla uppkopplingen via kabel-tv-nätet (för att slippa flytta utrustning och dra om nätverkskablar).

Tele2’s benämningar för typ av anslutning i bostaden är FiberKoax och FiberLAN. Det första avser bredband via kabel-tv-nätet (”tre hål i väggen”), Koax, det andra via ett nätverksuttag i lägenheten, LAN. Med Fiber avser Tele2 deras nät på väg till fastigheten. För Brf Edsbacka innebär LAN att fiber också dragits ända in i lägenheterna som avslutas i mediaomvandlare, med nätverksuttag, LAN.

Fiber och mediaomvandlare (mediabox/fiberkonverter)
Mediaomvandlaren finns ofta placerad i hallen, intill första telefonjacket (dit fibern dragits i befintliga rör i väggarna). Men den kan också finnas i annat rum, beroende på hur rördragningen gjorts i lägenheterna.

Trådlös router
En trådlös router ingår i gruppavtalet och ansluts till mediaomvandlaren, för uppkoppling via fibern. Har bredbandet inte flyttats till fiberuppkopplingen används en annan router, som behöver bytas ut om uppkopplingen flyttas till fibern. (En router för kabel-tv-nätet är kombinerad med ett kabelmodem.)