Uteplatser

Häckar
Föreningen anlitar en entreprenör för klippning av häckarnas utsida och ovansida vid respektive uteplats. Insidan av häcken ansvarar däremot den boende för. Föreningen följder då den rekommenderade höjden om 1,8 m. Detta för att harmoniera med höjden på växtligheten i terrasslådorna och även ge en enhetlig och snyggt intryck längs föreningens gångstråk.

Vidare bör det nämnas att det är viktigt att den inre sidan även klipps och hålls efter av den boende. Detta för att undvika att häcken ”rasar ihop”, vilket kan kräva att häcken måste klippas ner totalt för att kunna få en snygg form och ge det insynsskydd som den boende önskar. Vid osäkerhet kontakta trädgårdsansvarig för tips och råd, se Kontaktinfo/Styrelsen.


Exempel på en häck, som måste klippas ner, för att bli snygg från boende sidan och ge önskat insynsskydd.

Skärm
Innanför häcken finns möjlighet att sätta upp en skärm/skärmvägg av lite olika typer. Ett par exempel finns nedan, där höjden inte överstiger de rekommenderade 1,80 m och färgnyans hålls brun. Detta för en god harmonisering med häckar och andra skärmväggar inom området.

Markiser
För information om montering av markiser se Markiser.

Målning
Den vita färgen på insidan av insidan av väggarna på terrasserna underhålles av lägenhetsinnehavaren. Föreningen står dock för färgen, så att det blir ”rätt” färg för betongen. Färg fås av fastighetsskötaren. Övrig utrustning för själva utförandet, såsom pensel och roller, får den boende stå för.