Trygghetslarm

Trygghetslarm kan beviljas enskilda som på grund av funktionsnedsättning har förhöjd fallrisk eller annan sjukdom som medför att de behöver kunna påkalla hjälp under dygnets alla timmar. Trygghetslarm syftar till att öka den enskildes känsla av trygghet och säkerhet i den egna bostaden.

Trygghetslarm kan i särskilda fall även beviljas som stöd till personer som lever i hushållsgemenskap och för att öka trygghetskänslan för den enskildes anhöriga.

Trygghetslarm beviljas under förutsättning att den enskilde har förmåga att hantera trygghetslarmet och kan tillgodogöra sig de instruktioner som hör till larmhanteringen. Dessutom förutsätts att den enskilde lämnar ifrån sig kopior på de nycklar/nyckelbrickor som behövs för att larmpersonal ska kunna komma in i bostaden.

Du ansöker genom att skicka in en ansökan via e-tjänst eller blankett på kommunens webbplats.