Portkoder, Nycklar, Nyckelbrickor & Garageöppnare

Portkod
Till samtliga entréer kan föreningens portkod användas. Koden byts med jämna mellanrum. Tänk på vem du lämnar koden till, speciellt när någon säger sig söka en granne som inte svarar.
Detta för att undvika ovälkomna gäster!

Nycklar
Föreningen har sedan hösten 2012 ett så kallat ”spärrat” system som gäller för alla gemensamma utrymmen inom föreningen och även till de lägenheter, där innehavaren i samband med ändringen, köpte och bytte till nya cylindrar. Detta innebär att önskas en kopia/dubblett måste dessa beställas enligt särskild rutin i föreningen (se nedan). Att gå till närmaste låssmed och göra en kopia går inte. Systemet har även ett så kallat ”Rekey” funktion, vilket underlättar vid förlust eller stöld av nycklar, för mer information om detta kontakta föreningen om/när det är aktuellt. Byggbeslag Lås & Säkerhet, som finns i Kista, är föreningens leverantör och hjälper gärna till i andra låsfrågor. (Se även Boendeinfo/Länkar.)

Beställning av extra nycklar
Önskas en kopia/dubblett gå ner till ”Måndagsöppet” i styrelserummet för beställning och senare utkvittering vid köp eller deposition. Beställningen går sen vidare till Byggbeslag som tillverkar nyckeln/nycklarna och meddelar föreningen när det är klart. Detta tar normalt ca 1-2 veckor.

Varje extra lägenhets-/portnyckel kostar 300:-

En ny cylinder till lägenhetsdörr/motsvarande kostar 1500:- exkl. montering.

Om beställningen gäller extra garage- eller förrådsnycklar utgår en depositionsavgift på 300:-/nyckel. Depositionsavgiften betalas åter när nyckeln lämnas tillbaka.

Port / Lägenhetsnycklar
Vid ägarbyte av lägenheten skall samtliga port/lägenhetsnycklar överlämnas till den nya ägaren, som skall kvittera mottagandet. Detta för att båda parter skall vara förvissade om att inga nycklar är på ”drift”. Utdrag ut nyckelregistret kan begäras ut från föreningen, antingen vid ett ”Måndagsöppet” eller via e-post till info@brfedsbacka.se, räkna med några dagars handläggning för att få ett utdrag. OBS! Så kallad överlämningskvittens med både säljarens och köparens signatur skall lämnas till föreningen för uppdatering av nyckelregistret. (Se till att parterna tar var sin kopia.)

Nyckelbricka till tvättstugor och grovsoprum
Varje lägenhetsinnehavare skall ha kvitterat ut 1 st elektronisk bricka som går till tvättstugor och grovsoprum. Om denna bricka förloras eller om man behöver en extra bricka går det bra att vid ett ”Måndagsöppet” köpa en ny till en kostnad av 300:-/bricka. Vid ev ägarbyte av lägenheten skall samtliga brickor överlämnas till den nye ägaren. Vid förkommen bricka vänligen meddela föreningen så att den kan spärras ut från systemet.

Garage- & hyrförrådsnycklar
För garageplats och hyrförråd gäller att alla tillhörande nycklar skall återlämnas till föreningen så snart hyresavtalet upphör att gälla. Normalt sker såväl utkvittering, som återlämning av garage- och hyrförrådsnycklar vid ”Måndagsöppet”.
OBS! Återlämning skall ske emot skriftligt återlämningskvitto, sker inte det hålls du personligt ansvarig för nycklarna. Att lämna nycklar i föreningens brevlåda eller till fastighetsskötare fråntager dig inte från ditt nyckelansvar.

Garage- / portöppnare (med mobilen)
Fjärrstyr garageporten med mobilen, via GSM-nätet. Boende i föreningen, med garageplats, kan registrera sin mobil för att få tillgång till öppning av porten för aktuellt garage.

Skicka ett mejl till informationsteknik@brfedsbacka.se för att bli inlagd i systemet, gärna med ordet Garageöppnare i ämnesfältet.

I mejlet anges för- och efternamn, adress (port), lägenhetsnummer och garagebeteckning (garage C, garage D, garage E, garage F-nedre eller garage F-övre). Och förstås mobilnumret till mobilen som ska fungera som fjärrkontroll. Du får ett svar med mer information snarast möjligt, kanske samma dag eller inom några dagar. Fjärröppningen är ett komplement till den nyckel man redan har till garaget.

OBS! Tänk på att ni som har mobiler via företaget och mobilen är knuten till företagets växelsystem, då kanske ert mobilnummer inte visas när ni ringer ut. Öppning fungerar sannolikt inte heller med oregistrerade kontantkort och vid hemligt nummer.

Systemet med separata fjärrkontroller som många har till garageportarna fungerar fortfarande. Men de kommer inte att ersättas med nya fjärrkontroller när de går sönder.

Bastunycklar
Dessa nycklar skall återlämnas när man inte längre använder utrymmet dock senast i samband med avflyttning från föreningen. Normalt sker utkvittering, som återlämning av bastunyckel vid ”Måndagsöppet”. OBS! Återlämning skall ske emot skriftligt återlämningskvitto, sker inte det hålls du personligt ansvarig för nycklarna. Att lämna nycklar i föreningens brevlåda eller till fastighetsskötare fråntager dig inte från ditt nyckelansvar.

Förteckning över nycklar och utrymmen, som hör samman med bostaden:

Utrymme Nyckel / Nycklar
Entréport Portnyckel minst fem(5) st har kvitterats ut till varje lägenhet.
Passar även till lägenhet under förutsättning att byte skett till
cylinder som finns med i föreningens ”spärrade” system.
Cykelrum Portnyckeln
Soprum Portnyckeln
Elskåp Portnyckeln
Grovsoprum &
Tvättstuga
Lägenhetens ”Elektroniska bricka”
Vid förkommen bricka kan ny köpas av föreningen under Måndagsöppet, f.n. 300:-.
Garage &
Hyrförråd
En nyckel kan kvitteras ut på Måndagsöppet.
Önskas extra nyckel kan den kvitteras ut emot deposition, f.n. 300:-.
Bastu Kan kvitteras ut emot deposition på Måndagsöppet, f.n. 300:-.
Kvartersgård Lånas av kontaktansvarig, när lokalen hyrs – se Kontaktinfo (Kvartersgård)
Gästrum Lånas av kontaktansvarig, när lokalen hyrs – se Kontaktinfo (Gästrum)
Hobbylokal Lägenhetens ”Elektroniska bricka”, efter att behörighet kvitterats ut på Måndagsöppet, och kopplats till brickan.

 

Sidan uppdaterad 2023-03-02.