Valberedning

Vårt uppdrag
Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera föreningens verksamhet framöver. Föreningens valberedning skall föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag (styrelseledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleant) till vilka val skall förrättas vid föreningsstämman. Styrelseledamot och suppleanter väljs på högst två år, omval kan ske.

Kandidater
Är du en person som vill förverkliga idéer om hur vår förening skall se ut om ett par år? Vill du ha möjlighet att påverka och aktivt jobba för bostadsrättsföreningens utveckling och framtid? I så fall tycker vi att Du skall anmäla ditt intresse till valberedningen.
Självfallet måste du vara beredd att avsätta tid för styrelsearbetet, såväl för styrelsemöten, som för förberedelsetid däremellan. Styrelsen sammanträder c:a 10-11 gånger per år.

Kontakt
Ring eller mejla oss ditt intresse, gärna med en kortare presentation av dig själv, Kontaktinfo.