Stöd i äldrefrågor

Margita Holmberg, kontaktperson
Tel.: 073-355 33 48
E-post: miljo@brfedsbacka.se


Tips!

Fixartjänst (Sollentuna kommun) vänder sig till pensionärer samt personer med fysiska funktionshinder. Fixartjänsten är en verksamhet inom SOLOM och uppdraget är att förebygga fallskador i hemmet. Tjänsten är avgiftsfri men man tillhandahåller själv eventuellt material som behövs.