Stöd i äldrefrågor

Maria Stensgård, kontaktperson
Tel.: 076-632 71 09
E-post: aldrefragor@brfedsbacka.se


Tips!

Fixartjänst (Sollentuna kommun) vänder sig till pensionärer samt personer med fysiska funktionshinder. Fixartjänsten är en verksamhet inom SOLOM och uppdraget är att förebygga fallskador i hemmet. Tjänsten är avgiftsfri men man tillhandahåller själv eventuellt material som behövs.