Genomförda projekt

Föreningen genomför löpande större och mer genomgripande underhålls-, utvecklings- och renoveringsarbeten. Här nedan presenteras de kort under respektive år de genomförts.

2023

 • Utbyte av porttelefoner i hus A, B, C, D och E

2022

 • Utbyte av porttelefoner i hus F
 • Byte av samtliga belysningslampor i trapphusen till ledlampor
 • Installation av ytterligare 10 laddstolpar för elbilar/laddhybrider

2021

 • Installation av ny undercentral för fjärrvärmen, inkl nya termostater
 • Målning av samtliga entréplan samt garagenedgångar
 • Tvättning av samtliga väggar i trapphusen
 • Installation av nya vattenmätare (SEOMs)
 • Utbyte av en tvättmaskin

2020

 • Snörasskydden kompletterades på tak med solpaneler
 • Installation av solpaneler på hus A och B, total effekt 128 kW
 • Installation av utrustning för IMD (Individuell Mätning och Debitering) av el
 • Relining av en stam i port 4

2019

 • Målning av yttertaken på hus A och B samt Kvartersgården
 • Brandtätning i allmänna utrymmen samt anskaffande av brandsläckningsutrustning
 • Installation av nödljus och hänvisningskyltar samt rörelsestyrd belysning i garagen
 • Utbyte av FTX-aggregat i ventilationssystemet

2018

 • Åtgärder i skyddsrummen efter besiktning av MSB genomförs
 • Målning och lagning av yttertaken i hus C, D, E och F inför installation av solpaneler
 • Etapp 3, sista etappen, utbyte av 5 hissar i hus A
 • Installation av solpaneler på 4 hus, total effekt 125 kW

2017

 • Installation av 13 laddstolpar för elbilar/laddhybrider
 • Etapp 2 i utbyte av hissar i hus B, C och D, totalt 6 stycken

2016

 • Brandsyn av samtliga utrymmen
 • Investering i nya hissar påbörjas, i hus E och F byttes 6 hissar ut

2014

 • Asfaltering och plattsättningsarbeten inkl uppgradering av allmänbelysning utomhus genomförs

2013

 • Uppgradering sker av övervakningssystemet i garagen inkl datasystemet
 • Snöräcken på takens långsidor installeras

2012 – 2013

 • Renovering av trädgården genomförs

2011 – 2014

 • Renovering av samtliga balkongsidor genomförs

2010 – 2012

 • Renovering av golv, tak och väggar i samtliga garage

 

Sidan uppdaterad 2024-04-26.