Trädgårdsgruppen

Bo Holmberg, sammankallande
Tel.: 070-262 04 50
E-post: tradgard@brfedsbacka.se

 

Trädgårdsgruppen Port Telefonnummer
Anders Söderblom 26 070-606 80 64
Bo Holmberg 26 070-262 04 50
Cecilia Borggren 28 070-718 67 51
Chetan Gokhale 24 076-451 53 20
Ibolya Keri 22 073-675 93 16
Imre Keri 22 073-075 53 13
Ingela Sparring 28 073-777 56 96
Karin Urell 24 076-180 12 36
Kerstin Magnusson 14 070-644 42 55
Lisbeth Larsered 10 070-325 80 06
Parthasarathy Bhuvaragan   8 072-836 84 94
Ulla Cappelin 12 072-325 40 08