Trädgårdsgruppen

Bo Holmberg, sammankallande
Tel.: 070-262 04 50
E-post: tradgard@brfedsbacka.se

 

Trädgårdsgruppen Port Telefonnummer
Bo Holmberg 26 070-262 04 50
Cecilia Borggren 28 070-718 67 51
Karin Jeppson 16 070-541 94 49
Karin Urell 24 076-180 12 36
Kerstin Magnusson 14 070-644 42 55
Lisbeth Larsered 10 070-325 80 06
Parthasarathy Bhuvaragan   8 072-836 84 04