Edsbackabladet

Föreningen ger ut en informationstidning, Edsbackabladet, som distribueras till samtliga boende i föreningen. Edsbackabladet kommer ut med fyra nummer per år. Här informerar styrelsen om nyheter, förändringar, vad som hänt, planerade underhållsarbeten och övrig för de boende intressant information. Här ges även information från trappombudsgruppen, trädgårdsgruppen och fritidsgruppen.

Du är välkommen med egna texter! Lägg ditt bidrag i styrelsens brevlåda utanför Kvartersgården, skriv ”Edsbackabladet” på kuvertet. Det går också att skicka in ditt bidrag till kommunikation@brfedsbacka.se.
Anonyma texter publiceras inte och ansvarig utgivare förbehåller sig rätten att redigera i din text.

 

2024
Edsbackabladet nr 2-2024    (sommarnumret)
Edsbackabladet nr 1-2024    (vårnumret)

2023
Edsbackabladet nr 4-2023    (vinternumret)
Edsbackabladet nr 3-2023    (höstnumret)
Edsbackabladet nr 2-2023    (sommarnumret)
Edsbackabladet nr 1-2023    (vårnumret)

2022
Edsbackabladet nr 4-2022    (vinternumret)
Edsbackabladet nr 3-2022    (höstnumret)
Edsbackabladet nr 2-2022    (sommarnumret)
Edsbackabladet nr 1-2022    (vårnumret)

Äldre nummer av Edsbackabladet hittas här, Edsbackabladet – Arkiv.