HSB

Kund- och medlemsservice
Felanmälan
Måndag – onsdag & fredag: 08.00 –16.30.   Torsdag: 08.00 –18.00

Tel.: 010-442 11 00

Mina sidor: Inloggning, för medlemmar (ägare/delägare av lägenheterna)
Du kommer direkt till felanmälan.
Välj ”Din lägenhet” eller ”Annan adress/objekt”, välj ”Felanmälan” eller ”Beställning”, fortsätt med övriga val.
För allmänna utrymmen måste adress (port) väljas, stämmer ingen för aktuellt fel så välj någon och förklara var, i textfältet.

Webbformulär: Felanmälan
Ange:
Region: HSB Stockholm, Bostadsrättsförening: Edsbacka i Sollentuna, Adress: Din adress
Lägenhetsnummer: Föreningens tresiffriga lägenhetsnummer eller Övrigt gemensamt utrymme
(Mina sidor är att föredra framför webbformuläret, mindre att fylla i.)

E-post: service.stockholm@hsb.se (samma e-postadress för felanmälan och andra ärenden)
Informera så utförligt som möjligt, namn, adress och telefonnummer, m m, och om felet, förstås.
(Mina sidor eller webbformuläret är att föredra framför e-post.)

Utrustningen i tvättstugorna kan också felanmälas via bokningspanelerna i tvättstugornas entréer (som skickas till HSB).

Felanmälan – diverse information