HSB

Kund- och medlemsservice
Felanmälan
Måndag – onsdag & fredag: 08.00 –16.30.   Torsdag: 08.00 –18.00

Tel.: 010-442 11 00

Webbformulär: Felanmälan
Ange:
Region: HSB Stockholm, Bostadsrättsförening: Edsbacka i Sollentuna, Adress: Din adress
Lägenhetsnummer: Föreningens tresiffriga lägenhetsnummer eller Övrigt gemensamt utrymme

E-post: service.stockholm@hsb.se (samma e-postadress för felanmälan och andra ärenden)
(Webbformuläret är att föredra framför e-post.)

Utrustningen i tvättstugorna kan också felanmälas via bokningspanelerna i tvättstugornas entréer (som skickas till HSB).

Felanmälan – diverse information