Ventilation

Föreningens ventilationssystem, som styrs från fläktrum placerade på fastigheternas övre våningar, är energieffektivt och avancerat för att vara bostadsventilation. Moderna, energisnåla till- och frånluftsfläktar (FTX-aggregat) är installerade och senare också utbytta, se Genomförda projekt.

Kontroll av ventilationssystemet OVK (obligatorisk ventilationskontroll) görs vart tredje år via externt besiktningsföretag.

Lägenheterna är försedda med balanserad till- och frånluftsventilation och trapphusen är injusterade med litet undertryck, för att lukt utifrån inte skall komma in i lägenheterna via trapphuset.

Värmen i frånluften tas tillvara genom plattvärmeväxlare som värmer tilluften till ca: 18-19 grader (från- och tilluft är helt separerade). Tilluftsfläktar är försedda med glasfiberfilter, med mycket god reningsgrad, som renar uteluften. Filtren byts två gånger per år. Fläkttillverkare rekommenderar normalt byte en gång per år.

I lägenheter finns till- respektive frånluftsdon som skall rengöras regelbundet. Omkring tilluftsdonen kan damm fastna med tiden, eftersom tilluften i rummet orsakar små luftströmmar som virvlar upp dammpartiklar. Dammet kommer inte in genom tilluftskanalen (föreningen har tidigare utfört en utredning om förekomst av damm i tilluftskanalerna).

Ventilationssystemet för lägenheterna är sammankopplat i varje trapphus. Föreningen godtar därför under inga omständigheter att ändringar utförs på ventilationssystemet.

Spiskåpor är injusterade med grundventilation och timerstyrt spjäll som ökar köksventilationen. Föreningens frånluftfläktar är tryckstyrda, vilket innebär att effekten ökar när många öppnar spjället på spiskåpan samtidigt. Motordriven fläkt försedd med kolfilter, ansluten via dragavbrott eller som mynnar fritt i köket (inte dold bakom inklädnad), får installeras under förutsättning att frånluftsdon monteras och injusteras till projekterat luftflöde.

Det är absolut inte tillåtet att ansluta en motordriven köksfläkt direkt till ventilationskanalen. Sådan installation försämrar ventilationen för grannarna som är anslutna till det gemensamma ventilationssystemet. Föreningens kökskanaler är dessutom sammankopplade med ventilationen från bad/duschrum, varför anslutning av motordriven köksfläkt kan orsaka lukt i bad/duschrum. Filter till spiskåpa/köksfläkt skall rengöras regelbundet.

Radon / Radonmätning
2009, i samband med att energideklarationer upprättades för föreningens fastigheter, genomfördes även mätning av radonhalten i inomhusluften i marklägenheterna. Resultatet var mycket tillfredsställande. Årsmedelvärdet i 11 av lägenheterna var 30 Bq/m3 och i två av lägenheterna 40 Bq/m3. Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m3 vilket innebär att de uppmätta värdena för föreningens lägenheter ligger långt under riktvärdet. För mer information se Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.