Andrahandsuthyrning

Allmänt
Andrahandsupplåtelse är lagens sammanfattande begrepp för både andrahandsuthyrning och andrahandsupplåtelse.

Att hyra ut sin bostadsrätt i andrahand får man göra om man har godtagbara skäl. Typiska skäl är arbete eller studier på annan ort. Ett annat skäl kan vara provboende med sambo.
All andrahandsuthyrning kräver tillstånd från föreningens styrelse.

Andrahandsuthyrning definieras som när hela lägenheten hyrs ut, eller lånas ut, och man själv inte bor kvar under tiden. Till skillnad mot att hyra ut ett eller flera enskilda rum, medan man själv bor kvar, det kallas att ha inneboende, och kräver inte något tillstånd.

Den maximala tiden du får hyra ut din lägenhet är upp till ett år i taget.

Föreningen kan också godkänna en upplåtelse i andra hand för kortare tid, om du till exempel skall vara borta hela sommaren och vill att någon skall kunna bo där under tiden.

En avgift motsvarande 10 % av gällande prisbasbelopp per år tas ut av den som upplåter sin lägenhet i andrahand. Om lägenheten upplåts under en del av ett år, beräknas högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Detta i enlighet med föreningens stadgar.

Så ansöker du
Din ansökan ska ske skriftligen och lämnas underskriven till föreningen (föreningsbrevlådan Platåvägen 20, utanför Kvartersgården) eller skickas med post.
Adress direkt till föreningen/styrelsen:
HSB Brf Edsbacka i Sollentuna, Platåvägen 20, SE-19136 SOLLENTUNA

Blankett för ansökan om andrahandsupplåtelse finns här på webbplatsen, se under Boendeinformation/Blanketter. Glöm inte att motivera din ansökan.

Om jag får nej – Vad gäller då?
Vid avslag på ansökan kan du överklaga beslutet till Hyresnämnden för ett slutligt avgörande. Kontrakt som är skrivna eller löften som är avgivna utan att styrelsen medgett andrahandsupplåtelsen är utan verkan.

Ansvar vid andrahandsupplåtelse
Ansvaret för den person som lägenheten upplåts till i andra hand ligger till 100 procent hos bostadsrättsinnehavaren. Alla klagomål på hyresgästen samt eventuella krav på betalning kommer att göras mot bostadsrättshavaren, det vill säga mot dig. Vid eventuell vräkning är det bostadsrättshavaren som vräks.

Besittningsskydd
Glöm ej att avtala bort besittningsskyddet.