Om föreningens webbplats

Webbplatsen har funnits sedan 2009 och innehåller information i första hand för boende, men också för dig som går i köptankar och för mäklare. Ett allmänt intresse duger också bra för att surfa runt, under ”Om föreningen” finns t ex historik och beskrivningar av platsen och omgivningen.

Tekniken utvecklas och 2019 uppdaterades webbplatsen för att bli mer lättillgänglig, oavsett användning av mobil, läs-/surfplatta eller dator. Webbplatsen gjordes då responsiv vilket innebär att sidor och bilder, och också menyn, automatiskt anpassar sig till skärmstorleken på den enhet som används. Hierarkin i menyn behölls i stort sett som den var, men ett par sidor för kontaktinfo och felanmälan delades upp för att lättare hitta önskad information, men också för att bli mer lättläst speciellt på mindre skärmar.

Webbplatsen är byggd med publiceringsverktyget WordPress och temat Twenty Seventeen.


Navigering – några tips om hur menyn fungerar

På större bildskärmar visas huvudmenyn med dess menyrubriker på en rad. Intill menyrubrikerna finns en liten pil när det finns undermenyer (rullgardinsmenyer). På startsidan visas menyraden inledningsvis i nedkanten, den flyttar sig när du skrollar men den försvinner aldrig från det du ser på bildskärmen.

”Aktuellt”/nyhetsinlägg finns direkt på startsidan. Skrolla ned så visas där det senaste och ett antal till, eller klicka ”Aktuellt”. Finns det flera sidor med inlägg numreras de längst ned på sidorna. Pilen längst till höger i menyraden, se första bilden nedan, visas när sidor med inlägg inte fyller hela webbläsarens fönster. Ett klick på pilen tar dig till sidans första inlägg (utom när inlägg väljs från arkivet). Menyrubriken för senast vald sida visas ”gråad”, som ”Aktuellt” när du precis tagit dig till vår webbplats.

Ta dig till önskad sida gör du genom att navigera muspekaren som exemplet nedan visar. Undermenyer öppnas vartefter du flyttar muspekaren och du behöver inte klicka förrän du nått fram till sidan. På det här sättet kan du också bekanta dig med webbplatsens innehåll utan att behöva klicka för att få tillgång till alla underrubriker.

Ett besök på webbplatsen börjar med menyraden nedtill, temat Twenty Seventeen fungerar så. För att då nå sidor i undermenyerna kan du först flytta upp menyraden genom att skrolla ned på startsidan, via t ex skrollisten eller skrollhjul på musen. Ett annat sätt är att börja med att välja en av rubrikerna/sidorna i huvudmenyn.

 

Använder du en enhet med en mindre skärm, t ex en mobil, så samlas hela menynsystemet under ”Meny”.

Här får du navigera genom att klicka på ”Meny” så visas rubrikerna i huvudmenyn. Klicka på pilarna till höger för att öppna och stänga undermenyer. Klicka på menyrubrikerna för att komma till de olika sidorna. Menysystemet fälls ihop när du klickar för att öppna någon sida. När du öppnar menyn nästa gång är undermenyer öppna eller stängda beroende på om du behållit eller stängt flikar i webbläsaren, eller stängt hela webbläsaren.

Menyns utseende på små skärmar kan testas på datorn. Minska bredden på webbläsarens fönster tills menyraden ändras till endast ”Meny”.

Länkar
Länkar till externa webbplatser öppnar sidorna i nya flikar (fönster).

Sök!
En sökruta finns nedtill på alla sidor, ett alternativ till att bläddra i menyn.

Rapportera fel
Hittar du fel eller har andra synpunkter om webbplatsen får du gärna meddela dem. Det kan t ex handla om externa länkar som inte längre fungerar. Inte lätt att alltid hänga med när andra webbplatser uppdateras. Skicka ett mejl till informationsteknik@brfedsbacka.se.