Växtlighet

Ju större växt desto mer omfattande rotsystem är en grundregel. För att undvika skador på terrasslådorna, vilket kan bli mycket kostsamt, får inte växterna vara mer än 1,80 m från terrassgolvet (1 m från lådans överkant). Denna höjd gäller för buskar och träd. Ettåriga sommarväxter och en del perenner kan ibland bli högre, men vissnar sen ner under vintern.

För att undvika smutsränder och nedsolkning av fasad eller grannens markis skall överhäng av växter på utsidan av terrasslådan klippas ner.

Om ovanstående regler inte följs kan styrelsen låta ombesörja rättelse på lägenhetsinnehavarens bekostnad.