Hobby och fritid

Hobbylokal / hobbyrum
I gaveln på B-huset, bredvid tvättstuga 1, finns en hobbylokal. Ingång mitt emot port 4.
För information och visning, m m, kontakta ansvarig för hobbylokalen, se Kontaktinfo/Hobbylokal.
Kommer in i lokalen gör du med din tvättstugebricka, efter att behörighet kvitterats ut och lagts till brickan. Besök Måndagsöppet för att få det ordnat.


Boulebana

En boulebana finns på den öppna platsen vid Lusthuset (på framsidan av C-huset). Du får ta med dig egna klot.

 

Lekplats
Framför B-huset, mellan D- och E-husen, finns en lekplats med bland annat stort lekhus och sandlåda.
Vid Kvartersgården finns en gungställning med tre gungor.

 

Tennisbana / Basketplan
I sluttningen på ostsidan ner mot Stubbhagsvägen finns en ”minitennisbana” och basketplan.