Injustering av ventilation

Efter installationerna av nya fläktaggregaten är det dags för injustering av luftflöden i ventilationssystemen, i alla lägenheterna. Mer ingående information har redan, eller kommer att delas ut i brevinkasten.

Portar 2 och 4, i C-huset, blev klara i juli.

Portar Veckodag Datum
6, 8 mån 11 nov
10, 12 tis 12 nov
14, 16, 18 ons 13 nov
22, 24 mån 18 nov
26  (Obs datum) tors 14 nov
28, 30 tis 19 nov
32, 34 ons 20 nov
36 tors 21 nov

Se också Utbyte av ventilationsaggregat – 2019.

Tvättstuga 4 – grovtvätten och torkskåp

Från september begränsas användningen av grovtvättmaskinen till kvällspassen måndag-fredag och helger (lördag-söndag), liksom samtidig användning av båda torkskåpen. Åtgärden är för att minska kostnaden för den effektavgift SEOM tar ut dagtid under vardagar. Nyttan med detta utvärderas i slutet av året.

Information om tiderna finns uppsatt vid bokningspanelerna, och finns på webbplatsen om du bokar där. Utförligare information finns i sommarnumret av Edsbackabladet.

Avstängning av varmvatten, Platåv. 2-36

På grund av läckande ventiler på Djupdalsvägen behöver SEOM göra ett planerat driftstopp på fjärrvärmen 2019-07-09, kl 8.00-16.00.

Det som blir tillfälligt avstängt är värme och varmvatten.
OBS! berör EJ kallvatten.

(Information finns också i portar och hissar.)