Stamspolning, 29 aug – 7 sep

Information har delats ut i brevinkasten och satts upp i entréer och hissar, med datum som avser porten där du bor.

För kännedom presenteras här schemat för alla portar.

Datum Port Datum Port
29 aug 10 02 sep 34
29 aug 12 02 sep 36
30 aug 14 05 sep 28
30 aug 16 05 sep 30
31 aug 6 06 sep 26
31 aug 8 06 sep 32
31 aug 18 07 sep 22
01 sep 2 07 sep 24
01 sep 4

Röjning längs parkeringen

Borttagningen av överhängande grenar längs vår parkering är nu genomförd.
Detta är en återkommande åtgärd som kommer att genomföras kontinuerligt.

Tvättstugebokning på webben

2022-06-27, uppdatering:
Problemet under helgen  är borta, utan någon åtgärd så det kan återkomma (bevakas regelbundet).

2022-06-25
Bokning på webben fungerar inte, det är felanmält. Det går att logga in men det går sedan inte att boka.
(Den första informationen om att dörrläsare för brickorna inte fungerade berodde på ett missförstånd.)

HSB – felanmälan och kontaktinformation

På grund av fusionen mellan HSB Norra Stor-Stockholm och HSB Stockholm den 2 maj påverkas bl a felanmälan samt även kontaktinformation och telefonnummer.

Under perioden 6 till 10 maj kommer det inte vara möjligt att lämna felanmälan via webben. Ärenden som är akuta kan felanmälas via telefon 010-442 50 00 på vardagar mellan kl 08:00 och 16:30 eller på helgdagar (såsom vattenläcka eller liknande) till HSB’s fastighetsjour, telefonnummer 08-695 00 00.

Kontaktinformation
Från och med den 9 maj kan boende kontakta HSBs Kund- och Medlemsservice på telefon 010-442 11 00. Öppettider måndag-onsdag kl 08:00-16:30, torsdag kl 08:00-18:00 samt fredag kl 08:00-16:30.

Ny länk till felanmälan via webben på föreningens webbplats kommer att uppdateras den 10 maj.