GDPR

Ny dataskyddslag
Den 25 maj 2018 träder en ny och mycket viktig lag i kraft. GDPR, General Data Protection Regulation, är en ny dataskyddsförordning som kommer att gälla i samtliga EU-länder. GDPR ersätter vår svenska personuppgiftslag (PUL) som då slutar att gälla. Många av lagkraven i GDPR finns redan i PUL, skillnaden är att GDPR är strängare och omfattar fler uppgifter. PUL hade även undantag som nu försvinner.

Styrelsen i en bostadsrättsförening måste naturligtvis hålla reda på vilka som är medlemmar i föreningen och vem som äger vilken bostadsrätt. Detta regleras i Bostadsrättslagen och är ingenting som hindras av GDPR. Däremot omfattar Bostadsrättslagen inte övrig information och kontaktuppgifter till medlemmarna. Sådant som telefonnummer och e-postadresser till medlemmarna får alltså inte registerföras automatiskt.

Styrelsen arbetar med att se över detta så att vi följer GDPR. Det avser information i registerform, datorbehandlad men också utskrivet på papper. Register som hanteras av leverantörer och egna register i föreningen.

Hissbyten hösten 2018

OBS! Sidan med information om hissbyten är borttagen.

Tidsplanen finns tillgänglig på webbplatsen.

Information om hissbyten hittas i menyn: Boendeinformation > Hissbyten 2016 – 2018

Länk direkt till Hissbyten 2016 – 2018