Kalendarium våren 2018

Några kommande aktiviteter …

28 februari – sista dag för att lämna motioner till föreningsstämman.
13 mars – extra föreningsstämma, angående stadgeändring.
21 april – vårens städdag.
24 april – ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen