Tvättstuga 4 – grovtvätten och torkskåp

Från september begränsas användningen av grovtvättmaskinen till kvällspassen måndag-fredag och helger (lördag-söndag), liksom samtidig användning av båda torkskåpen. Åtgärden är för att minska kostnaden för den effektavgift SEOM tar ut dagtid under vardagar. Nyttan med detta utvärderas i slutet av året.

Information om tiderna finns uppsatt vid bokningspanelerna, och finns på webbplatsen om du bokar där. Utförligare information finns i sommarnumret av Edsbackabladet.