Föreningen byter försäkringsbolag

Fr o m 1 mars 2018 har föreningen bytt försäkringsbolag till Folksam.

Detta innebär att bostadsrättstillägget numera ligger i detta bolag. Frågor kan ställas till Folksam, tel 0771-95 09 50.

Bytet innebär även att skadedjursförsäkringen påverkas och vi har numera Anticimex som försäkringsgivare, tel nr 075-245 10 00. Närmare information om detta kommer.

Försäkringsinformation