Styrelse i brf Edsbacka

Efter att styrelsen konstituerat sig efter föreningsstämman den 23 april 2024 ser funktionerna ut som följer.

Sollentuna den 23 april 2024
/Styrelsen