Avstängning av varmvatten, Platåv. 2-36

På grund av läckande ventiler på Djupdalsvägen behöver SEOM göra ett planerat driftstopp på fjärrvärmen 2019-07-09, kl 8.00-16.00.

Det som blir tillfälligt avstängt är värme och varmvatten.
OBS! berör EJ kallvatten.

(Information finns också i portar och hissar.)