Takmålning sommaren 2019

Takmålningen fortsätter med taken på hus A och B (portarna 6-18), Kvartersgården och alla låga tak.
Se datum och tips om skydd, m m, här -> Takmålning.
(Boende i portarna 6-18 får informationen i brevinkasten.)