Grovtvättmaskinen och torkskåp

Grovtvättmaskinen och båda torkskåpen, i tvättstuga 4, kan åter användas under alla tvättpassen i veckan!

Anledningen till begränsningen under hösten var för att se hur mycket SEOMs effektavgift kunde reduceras med denna åtgärd (mer information hittar du på sidan 6 i sommarnumret, 2019, av Edsbackabladet). Minskningen blev inte så stor så att det är värt att permanenta begränsningen, med de nackdelar den också innebär.