Dags att motionera

Har du en motion som du vill få behandlad på föreningsstämman? Lämna in den senast den sista februari.

Klicka på bilden för en läsbar pdf-fil.