Inledning

Föreningens mark och närområde har en mycket intressant och lång historia, som delvis går så långt tillbaka som till forntiden. Här presenterar föreningen lite inblickar i historien runt föreningen, dess tillkomst och byggnader samt närområdet.

Området består av sex huskroppar med totalt 188 lägenheter och i april 1986 flyttade de första bostadsrättsinnehavarna in i sina nya lägenheter.

Trevlig läsning!

Källor:
Sollentuna Kommun, arkiv
Stockholms Länsmuseum
Riksantikvarieämbetet
Boende i föreningen, som har gjort efterforskningar.