Flaggning

Föreningen har två flaggstänger, en vid Kvartersgården och en vid lusthuset. Är det så att du firar en bemärkelsedag i familjen eller kanske har fest i Kvartersgården så finns det möjlighet att låna flagga av föreningens ”flaggeneral” och själv hissa densamma. För kontakt se Kontaktinfo/Flaggeneral.

På svenska allmänna flaggdagar ser föreningens ”flaggeneral” till att hissa flaggan på föreningens flaggstänger.