Flaggning

Föreningen har två flaggstänger, en vid Kvartersgården och en vid lusthuset. Vill du fira en bemärkelsedag i familjen, eller kanske har fest i Kvartersgården, så finns det möjlighet att låna en flagga.

Flaggningsregler
Du hämtar den själv från en låda utanför styrelserummet, vid tvättstuga 2. Du ansvarar för att hissa och hala densamma och lägga tillbaka den i avsedd låda samt hissa vimpeln efteråt. Ingen flaggning ska ske i samband med dödsfall eller begravning.

På svenska allmänna flaggdagar ser föreningens ”flaggeneral” till att hissa flaggan på föreningens flaggstänger.

För kontakt se Kontaktinfo/Flaggeneral.