Förråd och hyrförråd

Till varje lägenhet finns ett förråd antingen nära eller i direkt anslutning till lägenheten. I vissa fall har tidigare lägenhetsinnehavare ändrat användningen av detta förråd. Det innebär inte att något ”nytt” förråd tillhör lägenheten.

Extra separata förråd finns att hyra i mån av tillgång, s.k. hyrförråd. Dessa följer ej med lägenheten vid en eventuell försäljning. Kontakta förvaltarkontoret för köplats, se Kontaktinfo/Förvaltningskontor.

Regler för tilldelning och innehav av hyrförråd
Reglerna för tilldelning och hyra av hyrförråd syftar till att en rättvis fördelning sker av dessa förråd.

Regler för tilldelning av hyrförråd

 • Anmälan till kön förses med datum och klockslag.
 • Plats i kön ges prioritet 1 eller 2 enligt följande:
 • Prio 1: – medlem som saknar hyrförråd i kön eller önskar byte av befintligt hyrförråd till annat hyrförråd
 • Prio 2: – medlem som redan har ett hyrförråd och önskar hyra ytterligare ett hyrförråd
 • Ledigt hyrförråd erbjuds i följande prioritetsordning:
 • a/ köande med prioritet 1 och längst kötid
 • b/ köande med prioritet 1 och näst längst kötid, köande tre med prioritet 1,… etc.
 • c/ köande med prioritet 2 och längst kötid
 • d/ köande med prioritet 2 och näst längst kötid, köande tre med prioritet 2,… etc.
 • Medlem kan vid samma tillfälle endast stå i kö för ett hyrförråd. Hyrförråd kan endast hyras ut till medlem i föreningen.
 • Plats i kön förverkas inte om lägenhetsinnehavare tackar nej till hyrförråd som erbjuds.
 • Antal hyrförråd per lägenhet begränsas av tillgången på hyrförråd, dock max 2 hyrförråd per lägenhet.
 • Vid flytt inom föreningen behåller man sin plats i kön.
 • Andrahandsuthyrning av hyrförråd är inte tillåten.

Regler för innehav av hyrförråd:
Enligt kontrakt gäller följande regler för innehav av hyrförråd:

 • Hyresgästen får inte utföra arbeten som medför risk för brand eller annan fara för fastigheten eller annans egendom
 • Hyresvärden har rätt till tillträde till hyrförråd för utförande av erforderliga reparations- och underhållsarbeten
 • Hyresvärden svarar ej för övervakning av hyrförråd och avsäger sig allt ansvar för skadegörelse på eller däri förvarad egendom.
 • Hyresgästen skall uppmärksamma och följa de regler, som tid till annan, gäller för förvaring av brandfarliga ämnen och vätskor. Se avsnitt ”Förvaring i flerfamiljshus och gemensamma utrymmen” (sid 8) i MSBs broschyr Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö. För gaser se broschyr Gasol för hem- och fritid och avsnitt ”Förvaring i flerbostadshus med mer än ett plan” (sid 13).