Förvaltningskontor

Kund- och medlemsservice
Överlåtelser, panter, garage/p-platser, hyrförråd och avgifter, m m.
Måndag – onsdag & fredag: 08.00 –16.30,  torsdag: 08.00 –18.00
Tel.: 010-442 11 00
Kontaktformulär: Kontakta oss (innehåller också ”Frågor och svar”)
E-post: service.stockholm@hsb.se

Fakturaadress: se Fakturor till Brf Edsbacka

Adress
HSB Brf Edsbacka i Sollentuna
c/o HSB Stockholm
Box 1385
171 27 Solna

Förvaltare
Rickard Jannering
Tel.: 010- 442 50 22
E-post (skickas till HSB): forvaltare@brfedsbacka.se

Fastighetsskötare
Anders Kankainen
Träffas på expeditionen i Kvartersgården, torsdagar kl. 10.00-11.00.
E-post (skickas till HSB): fastighetsskotare@brfedsbacka.se

Adress direkt till föreningen/styrelsen
HSB Brf Edsbacka i Sollentuna
Platåvägen 20
191 36 Sollentuna