Problem med vattenavrinning

Om det ligger snö på terrasserna och det sedan blir töväder finns risk att smältvatten kan rinna ”baklänges” så att grannen under får vatten längs väggen/fönstret. Gäller bara terrasser som inte är inglasade.

Detta kan uppstå om det växlar mellan töväder och kyla så att det bildas en isvall under snöhögen som gör att smältvattnet innanför isvallen inte kan rinna ner i rännan under terrasslådan. Vatten rinner då ”baklänges” enligt figuren nedan.

Om man märker att det börjar samlas vatten på terrassgolvet närmast den egna väggen kan det bero på just detta problem. Det bästa är då att knacka sönder isen på några ställen så att vattnet kan rinna ner i rännan under terrasslådan.

Om man inte själv kan göra detta kan man via felanmälan be fastighetsskötaren om hjälp.

Problem med avrinning på terrasserna kan också bero på ispropp i något stuprör. Detta är inget man själv kan åtgärda. I sådana fall är det viktigt att göra felanmälan! Detta problem kan uppstå även på inglasade terrasser. Inglasade terrasser är inget uterum så därför kan mattor och annat ta skada om man får vatten på terrassen. Inglasade terrasser skall vara oisolerade och ej uppvärmda med tillskottsvärme under vinterhalvåret.