Garageportar

Garageport som av någon anledning är öppen, skall om möjligt, stängas för hand. Se instruktion vid garageporten. Upptäcker du felet före 22.00 kan du försöka att få tag på någon i styrelsen, förteckning finns i porten eller, se Kontaktinfo/Styrelsen.

UNA Portar AB
Tel.: 08-18 60 03 (dagtid)
Jourtelefon 070-537 81 43 (övrig tid)