Grannsamverkan

Hjälps vi, boende, åt att hålla uppsikt över gemensamma utrymmen och ser till att portar och övriga utrymmen, såsom garage, tvättstugor, cykelförråd, extra förråd hålls låsta försvårar vi för tjuvar och övriga obehöriga. Det ges då mindre utrymme för skadegörelse. Ytterligare ett sätt att förhindra inbrott och skadegörelse är att lära känna dina grannar – vi blir fler som håller uppsikt! Detta är grunden för att grannsamverkan skall fungera. Vill du veta mer om grannsamverkan – kontakta föreningens ansvarige för grannsamverkan, se Kontaktinfo/Grannsamverkan.

Meddela alltid om du ser eller upptäcker något ovanligt eller konstigt till fastighetsskötare, trappombud och/eller styrelse. Ge inte tjuven en chans!