Kabel-TV

Föreningen är ansluten till Com Hem’s kabel-TV-nät och har ett gruppavtal innehållande ett grundutbud av kanaler.


Mars 2020
Com Hem meddelar att de analoga kanalerna utgår från 8 september 2020.
(Datumet har flyttats fram p g a Coronaviruset.)

Har du endast ställt in digitala kanaler, från grundutbudet eller från egna kanalpaket, blir det ingen skillnad. Har du ställt in endast analoga kanaler blir det ”mörkt i rutan”. Men troligtvis har du ett antal digitala kanaler inställda, och då försvinner endast eventuellt inställda analoga kanaler.

”Från mitten av augusti börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna.” (Com Hem)

För mer fakta, se Com Hem’s utförliga information https://www.comhem.se/tv/digitalisering.
Här en snabbguide om Com Hem’s digitalisering (avveckling av de analoga kanalerna).


 

Följande är Com Hem’s grundutbud av digitala kanaler för avtal med fastighetsägare (Brf Edsbacka).

(Listan presenterad våren 2020, i samband med Com Hem’s information om att de analoga kanalerna utgår.)

För att se vilka kanaler som ingår i föreningens grundutbud, inklusive eventuell lokal-tv och grannlandskanal, söker du på din adress här.

Önskar du, som boende, ytterligare kanaler så finns hela Com Hem’s utbud att tillgå. Du tecknar eget avtal direkt med Com Hem. För mer info, se Com Hem.


Kabel-TV-nät / Bredband (internet) / TV-kanaler / Smart-TV / Appar / Streamingtjänster, m m
Det  var enklare förr (… eller?). Se  några exempel tänkta att ge dig en inblick i hur det ena och det andra hänger ihop. Om du inte redan vet det förstås.

Bredband
För utrustning som ansluts till bredbandet – fiber finns indraget i alla lägenheter, men i en del kan det vara kabel-TV-nätet som är aktiverat för bredbandet. Det var inte nödvändigt att byta till fibern. Se mer om bredband.

Parabolantenn
När HSB Brf Edsbacka i Sollentuna planerades och ritades lades stor vikt vid boendemiljö och karaktär. Det är detta arbete, som än idag, ger oss den stora tillfredställelsen att komma hem till denna härliga boendemiljö, som vi dagligen kan njuta av. Lagar och regler säger även att ”Föreningen ansvarar för fasaderna och allt som hänger ut från altaner och terrasser”.

Föreningen har därför beslutat att det är tillåtet att montera parabolantenn under förutsättning att skriftlig ansökan med tydlig monteringsbeskrivning görs till föreningens styrelse och i övrigt följer föreningens policy. Tekniken går hela tiden framåt och istället för att skaffa parabol med stora kostnader som följd, är föreningens tips att undersöka andra möjliga lösningar, eventuellt annat utbud från Com Hem, via annan leverantör eller teknik, som till exempel bredband.

För föreningen gäller följande policy:

  • Parabolen får monteras på insidan av altanens kortsidor och på så sätt att den inte hänger utanför altanen/altanlådan
  • Parabolen ej monteras i altanens tak eller på golvet (risk för läckage/sprickbildning)
  • Parabolen ej monteras på altanräcket, på altanlådans utsidor eller på altanlådans kanter
  • Parabolen skall vara vit
  • Monteringen skall utföras på ett fackmannamässigt sätt

Till följd av föreningens ”fasadansvar”, som nämnts ovan kommer föreningen, om policy och/eller skriftlig ansökan inte sökts, ålägga lägenhetsinnehavaren att på egen bekostnad snarast montera ned parabolen. (Montering av parabolantenn i strid med föreningens regler är en olovlig åtgärd enligt en dom i Hovrätten.)