Kabel-TV

Com Hem byter namn till Tele2 (april 2021)

Föreningen är ansluten till Tele2’s kabel-TV-nät och har ett gruppavtal innehållande ett grundutbud av kanaler. Kanalerna väljs inte av föreningen så kanaler utöver de som omfattas av vidaresändningsplikten (”must carry”) kan ibland förändras något.

För att se vilka kanaler som ingår i föreningens grundutbud, inklusive eventuell lokal-tv och grannlandskanal, söker du på din adress här.

Önskar du, som boende, ytterligare kanaler så finns hela Tele2’s utbud att tillgå. Du tecknar eget avtal direkt med Tele2. För mer info, se Tele2.

Comhem Play (benämningen inte ändrad i april 2021)
Comhem Play är Tele2’s streamingtjänst och finns för dig med grundutbud och för dig med större tv-abonnemang. Kom igång med Comhem Play och Comhem Play+

Du som är folkbokförd i Tele2-hus får tillgång till tjänsten utan extra kostnad.
Kanaler i Comhem Play Grundutbud


Kabel-TV-nät / Bredband (internet) / TV-kanaler / Smart-TV / Appar / Streamingtjänster, m m
Det  var enklare förr (… eller?). Se  några exempel tänkta att ge dig en inblick i hur det ena och det andra hänger ihop. Om du inte redan vet det förstås.

Bredband
För utrustning som ansluts till bredbandet – fiber finns indraget i alla lägenheter, men i en del kan det vara kabel-TV-nätet som är aktiverat för bredbandet. Det var inte nödvändigt att byta till fibern. Se mer om bredband.

Parabolantenn
När HSB Brf Edsbacka i Sollentuna planerades och ritades lades stor vikt vid boendemiljö och karaktär. Det är detta arbete, som än idag, ger oss den stora tillfredställelsen att komma hem till denna härliga boendemiljö, som vi dagligen kan njuta av. Lagar och regler säger även att ”Föreningen ansvarar för fasaderna och allt som hänger ut från altaner och terrasser”.

Föreningen har därför beslutat att det är tillåtet att montera parabolantenn under förutsättning att skriftlig ansökan med tydlig monteringsbeskrivning görs till föreningens styrelse och i övrigt följer föreningens policy. Tekniken går hela tiden framåt och istället för att skaffa parabol med stora kostnader som följd, är föreningens tips att undersöka andra möjliga lösningar, eventuellt annat utbud från Tele2, via annan leverantör eller teknik, som till exempel bredband.

För föreningen gäller följande policy:

  • Parabolen får monteras på insidan av altanens kortsidor och på så sätt att den inte hänger utanför altanen/altanlådan
  • Parabolen ej monteras i altanens tak eller på golvet (risk för läckage/sprickbildning)
  • Parabolen ej monteras på altanräcket, på altanlådans utsidor eller på altanlådans kanter
  • Parabolen skall vara vit
  • Monteringen skall utföras på ett fackmannamässigt sätt

Till följd av föreningens ”fasadansvar”, som nämnts ovan kommer föreningen, om policy och/eller skriftlig ansökan inte sökts, ålägga lägenhetsinnehavaren att på egen bekostnad snarast montera ned parabolen. (Montering av parabolantenn i strid med föreningens regler är en olovlig åtgärd enligt en dom i Hovrätten.)