Kök

Ombyggnad av kök
Enligt bostadsrättslagen ges innehavare av bostadsrätt större möjligheter att göra förändringar i sina lägenheter, men får också ett större ansvar för skador som kan uppstå bland annat på grund av sådana förändringar. Särskilt känsligt är förändringar som gäller vatten och avlopp.

Föreningen ställer följande grundläggande krav vid alla ombyggnationer;

  • Förändringar i lägenheterna skall inte nu eller i framtiden förorsaka merkostnader för föreningen.
  • Arbetet skall utföras fackmannamässigt och i enlighet med, vid tiden för ombyggnadstillfället, gällande branschregler.

Utöver dessa grundläggande regler har styrelsen för HSB Brf Edsbacka i Sollentuna fattat beslut om följande policy för kök.

  1. Tät uppvikt golvmatta alt ”plastbalja” monteras under diskbänk, diskmaskin, kylskåp och frysskåp. Socklar under diskbänk och diskmaskin skall vara löstagbara.
  2. Det är absolut inte tillåtet att ansluta en motordriven köksfläkt direkt till ventilationskanalen. För mer info se Ventilation.

För mer information om hur man förebygger vattenskador se Länsförsäkringar.

Har ni ytterligare frågor kontakta föreningen, se Kontaktinfo.